ODRŽAN SKUP „SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI – V”

Istraživači Instituta društvenih nauka u Beogradu, Centra za pravna istraživanja, u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine, Glasnikom Advokatske komore Vojvodine, održali su 4. 11. 2022. tradicionalni okrugli sto o pitanjima odgovornosti u pravu Srbije, pod nazivom „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti 5“. Skup je uspešno radio u tri panela: 1) Odgovornost u vreme pandemije i posle, 2) Uticaj pandemije na funkcionisanje institucija pravnog sistema i 3) Druge teme, otvoreno o pitanjima odgovornosti. Uvodne reči su posvećene profesoru Jakovu Radišiću doajenu pravne misli koji je dao veliki doprinos naučnim istraživanjima u Srbiji, a preminuo je oktobra 2022. U centralnom delu skup se fokusirao na specifičnosti rada službi, a naročito uticaj pandemije na funkcionisanje institucija pravnog sistema. Sve predstavljene teme bile su aktuelne, različitog opsega i privukle su značajnu pažnju u diskusiji, počev od medicinskih pitanja u vreme pandemije, novih tehnologija u zaštiti podataka, odgovornosti zbog grafita mržnje, dokaznih olakšica u parnici i dr. U mnogim od tema zajednička su bila sporenja o pitanjima aktivne i pasivne legitimacije. Isto tako, primećen je negativan uticaj politike i drugih sistema na pravno rešavanje sporova. Kao rezultat skupa odštampana je knjiga sažetaka sa jedanaest tematskih priloga.

Posted inNekategorizovano|Komentari su isključeni na ODRŽAN SKUP „SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI – V”

Održan okrugli sto “Pristup zdravstvenoj zaštiti nekovid pacijenata tokom trajanja epidemije virusa korona u Srbiji”

Udruženje pravnika za zdravstveno i medicinsko pravo Srbije SUPRAM održalo je 31.10.2022. završni okrugli sto u okviru projekta „Pristup zdravstvenoj zaštiti za osobe koje nisu neposredno pogođene vanrednom situacijom – pouke Kovid-19 krize u Srbiji“ koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo. Na okruglom stolu je predstavljena publikacija “Pristup zdravstvenoj zaštiti nekovid pacijenata tokom trajanja epidemije virusa korona u Srbiji”. Na skupu su učestvovali eksperti iz oblasti prava, medicine kao i predstavnici udruženja pacijenata i relevantnih institucija. Rezultate projekta i sprovedenog istraživanja su predstavili Dr Dragan Miljuš iz Instituta za javno zdravlje Srbije, Prof Isidora Jarić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dr Hajrija Mujović potpredsednica SUPRAM-a, Dr Marta Sjeničić predsednica SUPRAM-a, i Dr Marko Milenković, programski sekretar SUPRAM-a, nakon čega je usledila diskusija.

Posted inNekategorizovano|Komentari su isključeni na Održan okrugli sto “Pristup zdravstvenoj zaštiti nekovid pacijenata tokom trajanja epidemije virusa korona u Srbiji”

In memoriam Prof. dr JAKOV RADIŠIĆ

Živeo je mirno, nenametljivo ali sa posebnom stvaralačkom energijom. Isto tako je i otišao. Uspeo je da doživi zavidne godine, ostavi trag i ostane upamćen po oštrini kreativnog uma i po tome što je do poslednjeg dana u retkim, ali vrednim razgovorima sa mlađim saradnicima bio spreman da sasluša, pruži   profesionalni savet i po pravilu znalački nepogrešivo mišljenje. Profesor Jakov Radišić ostaje poznat kao rodonačelnik izučavanja medicinskog prava u Srbiji i regionu. Ostaje zabeležen i njegov prvi članak posvećen akademskoj nastavi medicinskog prava, objavljen u Analima Pravnog fakulteta u Beogradu daleke 1985. godine, a godinu dana kasnije publikovana  je i monografija o medicinskim poslenicima u izdanju Instituta društvenih nauka. Svoje ideje i istrajnost u njihovom ostvarenju profesor je pokazao u izuzetnom stvaralačkom opusu i predanom radu, kao što su: pokretanje nacionalnih projekata na teme medicinskog prava, okupljanje istraživačkih timova, mentorisanje prvih teza i disertacija, osnivanje Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo (JUMP, kasnije UMPS), podrška i članstvo u Udruženju pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM), autorstvo prvog udžbenika u Srbiji za nastavu medicinskog prava, kao i rad sa studentima i održavanje nastave izbornog predmeta i poslediplomskih studija iz medicinskog prava. Iako je u poznim godinama prestao da piše, do zadnjeg momenta ostao je u razgovoru o aktuelnim temama i događajima iz oblasti medicinskog prava, oblasti kojoj je predano posvetio veliki deo svoje profesionalne karijere. Odlazak uvaženog profesora i doajena pravničke misli prilika je da se podsetimo njegovog govora na Osnivačkoj skupštini Udruženja pravnika SUPRAM, sledećim rečima:       „Poštovane dame i gospodo, Došao sam da vidim kako moje mlađe koleginice i kolege planiraju da popularišu medicinsko pravo. Veoma mi imponuje što me oni smatraju svojim duhovnim pretkom. Raduje me što žive u uverenju da se medicinsko pravo, kao i infektivna bolest, može prenositi sa čoveka na čoveka. Svi mi koji se bavimo Medicinskim pravom treba da se osećamo kao bliski rođaci, koji se međusobno pomažu i uče jedni od drugih. Jer pamet i znanje ne trpe nikakvu subordinaciju, nego iziskuju ravnopravan dijalog. Najveća je mana profesora koji misle da su samo profesori a ne i đaci, koji stalno moraju da uče da bi znali. Nikakva nauka nije konačna i zaokružena, a najmanje medicinsko pravo koje je kod nas tek od skora počelo da zrači i da privlači. Naše znanje je ograničeno, a naše neznanje je neograničeno. Potrudimo se da ovo naše vreme bude vreme rada i naprezanja, a ne fraziranja i aplaudiranja. i ne zaboravimo da teorija ne može da zameni praksu, ali ni praksa ne može da zameni teoriju. Na mlađem naraštaju ostaje da popuni praznine u sadašnjem medicinskom pravu, da osvetli što je sada tamno. A što se tiče početka rada ovog udruženja, treba se prisetiti reči našeg jedinog Nobelovca, Ive Andrića: ’Sve u životu valja započinjati tiho, a ne uz doboš velikih najava’. Ko mnogo obećava taj malo daje“ (Beograd, 25. maj 2012. godine).Opraštamo se od poštovanog profesora. Neka mu je večna slava i hvala!Rukovodstvo i članovi Udruženja SUPRAM

Posted inNekategorizovano|Komentari su isključeni na In memoriam Prof. dr JAKOV RADIŠIĆ

Aktuelnosti medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo 3

Okrugli sto “Aktuelnosti medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo 3”, održan je 15. aprila 2022. u saradnji Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, i Glasnika Advokatske komore Vojvodine. Skup je održan u mešovitoj formi, uživo i putem Zoom platforme. Učesnici Okruglog stola prezentovali su svoja istraživanja, ističući svu pravnu problematiku u pružanju zdravstvene zaštite u vreme pandemije i (post)kovid perioda. Ukupno je u okviru dva panela izloženo dvanaest tema. Prvi panel bio je posvećen dokumentima Svetske zdravstvene organizacije, fenomenu infodemije, kao i i aktuelnim pitanjima iz psihijatrijske prakse kao posledice pandemije u pogledu pristupa i pružanja zdravstvene usluge. Tema panela takođe je bila posvećena zaštiti zdravlja, radu zdravstvenih službi, strateškog pristupa i poštovanja zakonodavnog okvira u vreme pandemije i post-kovid perioda, sa osvrtom na ekonomske posledice pandemije Covid-a 19. U drugom panelu sagledane su i analizirane preduzete mere u vreme pandemije poput: karantina i kućne izolacije, telemedicine, Uprave za zdravstvenu pripravnost u vanrednim situacijama, kao nove institucije za reagovanje na zdravstvene krize u EU. Jedna od tema drugog panela posvećena je i kontroverzama eugeničke zaštite u uporednom pravu. U zaključku skupa ukazano je na veliki značaj pitanja mentalnog zdravlja, ali i na nedoslednosti određenih pravnih rešenja u domaćem pravnom poretku, na prenormiranost i probleme neusklađenosti propisa u vreme pandemije. S tim u vezi, naglašena je potreba uzajamne saradnje pravne nauke, prakse, kao i relevantnih tela s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite, posebno u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Posted inIzdvojene vesti, Nekategorizovano|Komentari su isključeni na Aktuelnosti medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo 3

Održan okrugli sto PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA OSOBE KOJE NISU OBOLELE OD KOVIDA U SRBIJI

U četvrtak 25.11. 2021. Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM održalo je okrugli sto Pristup zdravstvenoj zaštiti za osobe koje nisu obolele od kovida u Srbiji. Zbog epidemiološke situacije skup je održan preko ZOOM platforme. Na početku skupa je dr Marko Milenković predstavio ciljeve i aktivnosti projekta “Pristup zdravstvenoj zaštiti za osobe koje nisu neposredno pogođene vanrednom situacijom – pouke kovid 19 krize u Srbiji”. Nakon toga su usledile prezentacije članova projektnog tima: Pristup zdravstvenoj zaštiti i pandemija iz ugla prava pacijenata (Dr Hajrija Mujović), Pandemija i pristup zdravstvenoj zaštiti – neka komparativna iskustva European Association for Health Law (Dr Marta Sjeničić), i Dostupnost i koriščenje zdravstvenih usluga za ne-COVID-19 pacijente tokom pandemije u Republici Srbiji (Dr Dragan Miljuš). Nakon prezentacije održana je diskusija u kojoj su učešće uzeli stručnjaci iz različitih oblasti. SUPRAM realizuje projekat uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Posted inInstitut drustvenih nauka, Izdvojene vesti, okrugli sto|Tagged, , |Komentari su isključeni na Održan okrugli sto PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA OSOBE KOJE NISU OBOLELE OD KOVIDA U SRBIJI

ODRŽAN SKUP „SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI”

4. novembra 2021. istraživači Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine održali su četvrti tradicionalni okrugli sto o pitanjima odgovornosti u pravu Srbije, pod nazivom – „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“. Skup je pored saradnika Instituta okupio i kolege iz drugih akademskih i stručnih institucija. Na skupu su predstavljena aktuelna istraživanja na temu odgovornosti i aktuelna pitanja koje nameće praksa, naročito imajući u vidu funkcionisanje pravosuđa i mehanizama pravne zaštite, zdravstvenog, socijalnog i drugih velikih sistema u kontekstu Kovid-19 krize. Na skupu su diskutovana i druga značajna pitanja odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirodnih resursa, aktuelnih pitanja tržišta virtuelnih valuta i korporativne društvene odgovornosti. Imajući u vidu aktuelno epidemiološku situaciju skup je održan putem platforme ZOOM.

Posted inInstitut drustvenih nauka, Izdvojene vesti, okrugli sto|Tagged, , , |Komentari su isključeni na ODRŽAN SKUP „SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI”

International conference „Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law“

On March 18 and  19 2021, the Institute of Social Sciences – Center for Legal Research, in cooperation with the Faculty of Law of Erasmus University in Rotterdam, the Faculty of Law of the University of Maribor and the Association for Medical and Health Law of Serbia (SUPRAM) international conference „Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law“.The conference was divided in five 5 panels: responses to the health crisis, distribution of vaccines during the pandemic, COVID crisis and human rights, the right to health in relation to other human rights, new challenges in health law. The meeting was attended by 50 experts in the field of health law who dealt with the response to the COVID crisis in the region of Central and  Eastern Europe (CEE). The conference was an opportunity to discuss measures implemented and results  achieved in the first year of the pandemic. At the closing of the conference, the need for a larger number of such gatherings, the importance of continuing scientific cooperation and exchange of experiences on the situation at the global level, as well as in  CEE countries, in the context of the SARS-CoV-2 pandemic, was stated.The conference was held through the Zoom application, due to the epidemiological situation and  current measures in place.

Posted inconference, covid19, crisis, europe, Featured Posts, SUPRAM in media|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na International conference „Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law“

Međunarodna konferencija “Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law”

U četvrtak 18. i petak 19. marta, 2021. godine Institut društvenih nauka – Centar za pravna istraživanja, u saradnji sa Pravnim fakultetom Erazmus Univerziteta u Roterdamu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Mariboru i Udruženjem za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) je organizovao međunarodnu konferenciju “Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law”.Konferencija je bila organizovana u okviru 5 panela: odgovori na zdravstvenu krizu, raspodela vakcina u vreme pandemije, COVID kriza i ljudska prava, pravo na zdravlje u odnosu na druga ljudska prava, novi izazovi zdravstvenog prava. Na skupu je učestvovalo 50 stručnjaka u oblasti zdravstvenog prava koji su se bavili odgovorom na COVID krizu u regionu Istočne i Centralne Evrope. Nakon izlaganja u okviru svakog panela, usledila je diskusija o merama i rezultatima koje su države preduzele i postigle za prvih godinu dana pandemije, uz razmenu mišljenja o pozitivnim i negativnim efektima istih. Na zatvaranju konferencije, konstatovana je potreba za većim brojem ovakvih skupova, značaj nastavka naučne saradnje i razmene iskustava o stanju na globalnom nivou, kao i u pojedinim državama, u kontekstu pandemije SARS-CoV-2. Konferencija je održana putem Zoom aplikacije, usled epidemiološke situacije i važećih mera zaštite.

Posted inCOVID, COVID19, dogadjaji SUPRAM, evropa, Izdvojene vesti, konferencije|Tagged, , , , , |Komentari su isključeni na Međunarodna konferencija “Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law”

Održan skup “Aktuelnosti Medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo”

U Institutu društvenih nauka 25.09.2020. održan je okrugli sto “Aktuelnosti Medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo”. Nakon uvodne reči, izlaganja učesnika su bila podeljena u tri bloka tema koje se tiču razvoja medicinskog prava: retrospektiva, sadašnjost (de lege lata), budućnost (de lege ferenda). Na skupu je izloženo petnaest tema: Od prava na raskršću do zaokruženog sistema normi- Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije; Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini; Domašaj načela autonomije volje kod genetičkog testiranja; Depatologizacija trans identiteta; Uloga prava u transdisciplinarnim istraživanjima u javnom zdravlju; Digitalizacija usluga u zdravstvenoj zaštiti – Primer Nemačke; Dužnosti pacijenta- sudska praksa; Izazovi zaštite prava pacijenata; Pravne dileme moždane smrti trudne žene – Slučaj Marlise Munjoz; Partneri istog pola kao titulari prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju; Zdravstveno-pravna regulativa usmerena ka zaštiti korisnika zdravstvenih usluga i javnog zdravlja – Rad na pravilniku o hrani za odojčad i malu decu; Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija; Pristup „Zdravlje u svim politikama“ i njegova primena; Tajnost medicinskih podataka i zašto ih štitimo; Poštovanje načela in dubio pro vita prilikom odlučivanja o pravu na refundaciju troškova lečenja. Navedene teme otvorile su diskusiju o zdravstvenoj zaštiti marginalizovanih grupa u društvu, o nedostacima Zakona o pravima pacijenata i problemima njegovog tumačenja, kao i brojnim proceduralnim pitanjima i instrumentima pravne zaštite. Na skupu je i posebno ukazano na doprinos izučavanju discipline prof. Jakova Radišića, rodonačelnika medicinskog prava u Srbiji.

Posted inInstitut drustvenih nauka, Izdvojene vesti, skup|Tagged, , , , , , , , , , |Komentari su isključeni na Održan skup “Aktuelnosti Medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo”

Završen ciklus kontinuiranih edukacija zdravstvenih i socijalnih radnika „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija“

U sredu 29. januara u Sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu grada Beograda održana je poslednja kontinuirana edukacija za zdravstvene i socijalne

Posted indogadjaji SUPRAM, edukacija, Izdvojene vesti, predavanje, SUPRAM u medijima|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Završen ciklus kontinuiranih edukacija zdravstvenih i socijalnih radnika „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija“

Komentar Zojinog zakona izašao iz štampe

U posebnoj ediciji IP „Službeni glasnik“ izašao je iz štampe Komentar Zojinog zakona („Službeni glasnik RS“, broj 8/15) kao jedan od važnih zakona u delu propisa o zdravstvenoj zaštiti i genetičkom zdravlju. Autorka je dr Hajrija Mujović, potpredsednica SUPRAM. Edicija komentara ove izdavačke kuće namenjena je objavljivanju stručnih tumačenja sistemskih i drugih zakona, a posebnu pažnju poklanja analizi novih rešenja u pravnom sistemu. Izdanja su značajna kao putokaz za pravilnu primenu propisa, upućuju na relevantnu sudsku praksu i međunarodne standarde i rasvetljavaju sporna teorijska pitanja.

Posted inKnjige i časopisi, Vesti|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Komentar Zojinog zakona izašao iz štampe

Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja

Objavljena je nova istraživačka studija „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“, nastala kao deo projekta „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“ koji je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih država. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu – BELhospice iz Beograda. Istraživanje na terenu sprovedeno je od strane metodologa Udruženja pravnika SUPRAM u periodu od marta do septembra 2019. Tematske analize grupe autora imale su u vidu važeće zakonodavstvo, kao i prikupljene empirijske podatke sadržane u transkriptima sa fokus grupnih intervjuja korisnika usluga, pružaoca usluga i donosioca odluka.Studiju možete preuzeti i pogledati putem linka: Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja

Posted instudija|Tagged, , , , , |Komentari su isključeni na Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja

Okrugli sto: Srbija i reformisanje instituta odgovornosti

U organizaciji Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, 1. novembra u 12 časova (01.11.2019) u Velikoj sali instituta održaće se okrugli sto „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“.Ovogodišnji okrugli sto želi da ponovo aktuelizuje, da dovede u jednu ravan i na jedno mesto, naučnu i stručnu diskusiju o različitim oblicima odgovornosti u pravnom sistemu Republike Srbije i šire, a u skladu sa važećim standardima pravne teorije i prakse u tom domenu. Cilj je da se ukaže na sličnosti, razlike i učinke odgovornosti kroz sučeljavanje stavova i kreativno promišljanje. Praksa, a nekad i stanje pravničke struke, ukazuju još uvek na određena nerazumevanja. Osim toga, dešava se da životne i druge društvene okolnosti otvaraju nova pitanja, koja izgledaju nerešiva. Potrebno je postići profesionalni konsenzus i raditi na unapređenju povezanih praksi, a naročito na daljem razvoju sudske prakse u pogledu zauzetih stavova i mišljenja. Okrugli sto uključuje aktuelne projektne teme koje se rade u CPI (građanska, upravna i krivična), ali je istovremeno otvoren za sve druge pravne oblasti, kao i interdisciplinarne pristupe.Pozivaju se dosadašnji predavači i drugi zainteresovani da dostave teme i apstrakte predavanja na jednoj strani, najkasnije do 30. septembra 2019. Pozivaju se, takođe, ostali zainteresovani da dođu kao slušaoci i uzmu učešće u diskusiji.Sadržaj skupa čine: izlaganja predavača, u slobodnoj formi ili sa slajd-prezentacijom, program, kao i knjiga sažetaka u elektronskom izdanju. Aktivnosti ovog skupa deo su plana rada CPI za 2019. i najavljene su u godišnjem izveštaju za osnovni projekat br.179023.Link za više informacija ovde.

Posted inokrugli sto|Tagged, , |Komentari su isključeni na Okrugli sto: Srbija i reformisanje instituta odgovornosti

Lekarska greška u najnovijoj sudskoj praksi

Predavanje „Lekarska greša u najnovijoj sudskoj praksi“ održaće se u Institutu za uporedno pravo u petak, 18. oktobra u 10 časova. Obuka iz medicinskog prava je neophodna prevashodno radi zaštite prava pacijenata kao stranaka, jer su oni ranjiva grupa čiji je procesni položaj daleko slabiji od položaja medicinskih profesionalaca, kako zbog nejednakih znanja, tako i zbog tereta dokazivanja koji je pretežno na oštećenom. Osim toga, adekvatnom obukom u ovoj oblasti izbegla bi se i osuda lekara, jer je interes svih učesnika u ovoj vrsti postupaka da se postupak pravilno vodi i dovede do adekvatne odluke zasnovane na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju. Takođe bi se podigao kapacitet učesnika da ubrzaju postupanje u ovoj vrsti sporova, koji sada traju i po nekoliko decenija. Kako u praksi postoji tendencija porasta broja ovih parnica, neophodno je da pravnici i lekari prođu bar osnovnu obuku iz oblasti medicinskog prava. U sticanju ovih znanja i veština, od velike pomoći je svakako sudska praksa, kao domaćih, tako u Evropskog suda za ljudska prava, koju će prezentovati sudije kroz studije slučajeva od značaja za bolje razumevanje ove oblasti.Više informacija na: https://bit.ly/2kNzcHN

Posted inedukacija, predavanje|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Lekarska greška u najnovijoj sudskoj praksi

Conference: Paving the way for personalized medicine – legal, ethical and social challenges

Conference „Paving the way for personalized medicine – legal, ethical and social challenges“ will be held at the University of Salerno, School of Law, Italy on November 18th. Personalized medicine promises to be at the forefront of governmental and scientific agendas for the foreseeable future. It is likely that pharmaceutical companies will continue to work toward developing precision medicine treatments and diagnostics, not just in Europe but worldwide. Addressing cross-cutting concerns, this conference aims at a better understanding of PM by explaining the various dimensions of the move towards personalized medicine. The conference has a multidisciplinary approach. Audience of the conference are academics (wide range of disciplines such as medicine, law, economics, ethics, philosophy) and practicing (health) professionals, policy-makers and other interested persons from and outside Europe. Keynote speaker of the conference is professor Leonard M. Fleck, from the Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences, Michigan State University, USA. His interests focus on medical ethics, health care policy, priority-setting and rationing, and reproductive decision-making.Academics, professionals, (PhD) students and other interested persons are invited to participate and submit an abstract for presentation, addressing personalized medicine or related issues.For more information and how to apply, check this link: https://www.eur.nl/esl/evenementen/paving-way-personalized-medicine-2019-11-18

Posted inconference, Featured Posts|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Conference: Paving the way for personalized medicine – legal, ethical and social challenges

Konferencija: „Paving the way for personalized medicine“

Konferencija „Otvaranje puta za personalizovanu medicinu – pravni, etički i socijalni izazovi“ održaće se 18. novembra na Univerzitetu u Salernu, Pravnom fakultetu u Italiji. Vrlo je verovatno da će personalizovana medicina širom sveta biti u prvom planu vladinih i naučnih agendi u doglednoj budućnosti. Farmaceutske kompanije će nastaviti da rade na razvoju preciznih medicinskih tretmana i dijagnostike, ne samo u Evropi već i u svetu. Reagujući na sveobuhvatne probleme, ova konferencija ima za cilj bolje razumevanje personalizovane medicine, objašnjavajući različite dimenzije kretanja ka personalizovanoj medicini. Konferencija ima multidisciplinarni pristup. Publika konferencije su akademici (širok spektar disciplina kao što su medicina, pravo, ekonomija, etika, filozofija) i praktičari (zdravstveni), kreatori politika i drugi zainteresovani ljudi iz i izvan Evrope. Glavni govornik konferencije je prof. Leonard M. Flek, iz Centra za etiku i humanističke nauke u prirodnim naukama, Državnog Univerziteta u Mičigenu, SAD. Njegovi interesi su usredsređeni na medicinsku etiku, politiku zdravstvene zaštite, postavljanje prioriteta i racionalizaciju i donošenje odluka o reprodukciji. Akademici, stručnjaci, studenti doktorskih studija i druga zainteresovana lica pozivaju se da učestvuju i predaju abstrakt za prezentaciju, koji se odnosi na personalizovanu medicinu ili srodna pitanja. Za više informacija i kako se prijaviti, pogledajte ovaj link: https://www.eur.nl/esl/evenementen/paving-way-personalized-medicine-2019-11-18

Posted inEU, konferencije|Tagged, , , |Komentari su isključeni na Konferencija: „Paving the way for personalized medicine“

The first recommendations under the project „Advancing Human Rights through Improved Palliative Care Services“

Within the project entitled „Advancing Human Rights through Improved Palliative Care Services“, which SUPRAM conducts in partnership with the Center for Palliative Care and Palliative Medicine

Posted inFeatured Posts, projects|Tagged, |Komentari su isključeni na The first recommendations under the project „Advancing Human Rights through Improved Palliative Care Services“

Prve preporuke u okviru projekta „Unapređivanje ljudskih prava poboljšanjem usluga palijativne nege“

U okviru projekta „Unapređivanje ljudskih prava poboljšanjem usluga palijativne nege“ (Advancing  Human Rights through Improved Palliative Care Services), koji SUPRAM sprovodi u partnerstvu

Posted inSUPRAM u medijima, Vesti|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Prve preporuke u okviru projekta „Unapređivanje ljudskih prava poboljšanjem usluga palijativne nege“

„Improvement of work quality in psychiatric institutions: individual treatment plans” – Training of health and social care staff in Psychiatric institutions/departments in Serbia

With the expert, organizational and financial support of Council of Europe, SUPRAM accredited continuous education for health and social care staff, in front of Serbian Health Council (for health professionals) and Chamber for Social Work (for social care professionals). Topic of the training was „Improvement of work quality in psychiatric institutions: individual treatment plans”Training was focused onto treatment of patients in line with their individual characteristics, education of staff related to creating of individual plans, defining long-term and short-term goals in treatment, acknowledging good and bad sides of current field work, enhancing of standards for treatment in psychiatric institutions in line with international standards, with focus on CRPD, enhancing of intersectoral cooperation in the area of mental health.Trainings were held in: hospital of Special prison hospital in Belgrade (April 2nd, 2019), Special psychiatric hospital “Sveti Vracevi” in Novi Knezevac (April 9th, 2019), Special psychiatric hospital “Kovin” in Kovin (April 10th, 2019), Psychiatric department of the General hospital “Sveti Luka” in Smederevo (April 11th, 2019) and Special psychiatric hospital “Dr Slavoljub Bakalovic” in Vrsac (May 7th, 2019).Trainings were provided to: 172 health professionals and to 36 social professionals, psychologists and defectologists (Smederevo – 22 health professionals and 2 social workers; Kovin – 39 health professionals and 8 social professionals, psychologists and defectologists); Belgrade – 41 health professionals and 14 social professionals defectologists and psychologists, working therapists; Vrsac – 42 health professionals and 5 social workers and psychologists, working therapists; and Novi Knezevac – 28 health professionals and 5 social workers). Most of the participants are employed in the psychiatric institutions, but a number of them from the other institutions of the related local municipalities also attended the trainings (from local Centers for social work and Social residential institutions).Trainers are psychiatrists: dr Tatjana Voskresenski,  dr Dusica Kirilov (from Special Psychiatric Hospital “Dr Slavoljub Bakalovic” in Vrsac), and lawyers: Ms Silvija Panovic Djuric (Council of Europe) and dr Marta Sjenicic (Institute of Social Sciences, SUPRAM). Lecturers gave an overview of international standards of treatment of people with mental disabilities and relevant international documents supporting inclusive access to the mental health issues.With the support of Council of Europe, experts from SPB Vrsac created the individual treatment plan that should to be introduced into the practice of health and social care staff in psychiatric institutions/departments throughout Serbia. Patient and the health personnel directly related to implementation of the plan and treatment of patient have the insight into plan.

Posted inNekategorizovano @en|Komentari su isključeni na „Improvement of work quality in psychiatric institutions: individual treatment plans” – Training of health and social care staff in Psychiatric institutions/departments in Serbia

Lečenje po meri čoveka

Italijanski lekar Franko Bazalja se, u drugoj polovini prošlog veka, izborio za to da se pacijenti koji boluju od mentalnih bolesti ne zatvaraju u bolnice u Trstu; umesto otuđenja i izolacije, lica sa mentalnim smetnjama su integrisana u društvo. Bila je to jedna od revolucionarnih ideja

Posted inSUPRAM u medijima|Tagged, , , , , , , |Komentari su isključeni na Lečenje po meri čoveka

Supram započeo novi ciklus kontinuiranih edukacija zdravstvenih i socijalnih radnika

U utorak 18. juna (Vršac) i sredu 19. juna (Šabac) održane su prve dve kontinuirane edukacije za zdravstvene i socijalne radnike u okviru programa „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti  – pristup i nediskriminacija“ koji SUPRAM realizuje uz podršku Namačke razvojne agencije GIZ. U okviru programa planirano je održavanje ukupno dvadeset treninga u svim delovima Srbije u cilju unapređenja pristupa zdravstvenoj zaštiti za Rome i razvoja nediskriminatornih praksi. Pored predavanja i diskusija sa zaposlenima u sektorima zdravstva i socijalne zaštite, predviđena je i podrška institutcijama kroz pružanje odgovora na pitanja zaštite ljudskih prava i sprečavanja diskriminacije koja se javljaju u praksi ustanova. Predavači u okviru programa su eminentni stručnjaci iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava, socijalne zaštite, psihologije i zdravstva.

Posted inedukacija|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Supram započeo novi ciklus kontinuiranih edukacija zdravstvenih i socijalnih radnika

Stručni skup: Pravilna primena zakona o parničnom postupku kroz sudsku praksu

Poštovana koleginice i kolege,Ovim putem Vas obaveštavamo da će se 15. juna 2019. godine, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i konsultanske kuće NOVA consulting održava stručni skup sa temom „Pravilna primena zakona o parničnom postupku kroz sudsku praksu“.Skup počinje u 10:00 časova i održava se na u prostorijama Instituta na adresi Terazije 41, Beograd.Udruženje za medicinsko pravo poziva svoje članove da se prjave za prisustvovanje ovom stručnom skup, najkasnije do petka 14. juna 2019. godine, slanjem prijave na preko linka http://www.novaconsulting.rs/prijava.htmlPredavači na skupu biće: Jelena Borovac, Sudija Vrhovog Kasacionog suda, i Vesna Filipović, Sudija Apelacionog suda u BeograduBroj mesta je ograničen. Više detalja pogledajte na http://www.novaconsulting.rs/primena-zpp.html

Posted inNekategorizovano|Tagged, , , , |Komentari su isključeni na Stručni skup: Pravilna primena zakona o parničnom postupku kroz sudsku praksu

Novi konkurs Kopaoničke škole prirodnog prava

Kopaonička škola prirodnog prava raspisala je konkurs za prijem i objavljivanje referata povodom 32. susreta učesnika Kopaoničke škole koji će se održati od 13. do 17. decembra 2019. godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo».Kopaonička škola je, takođe, raspisala konkurs za nagradu „Profesor Slobodan Perović“ Nagrada se dodeljuje za tri najbolja rada mladih učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava na temu – pravo i snaga umnosti.U okviru skupa, svake godine se održava sekcija – Pravo na zdravlje čiji je urednik dr Hajrija Mujović, potpredsednica SUPRAM-a.Zvanični poziv – konkurs za prijem i objavljivanje referataZvanični poziv – konkurs za nagradu „Profesor Slobodan Perović“Call for papers – KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – SLOBODAN PEROVIĆ 

Posted inNekategorizovano|Komentari su isključeni na Novi konkurs Kopaoničke škole prirodnog prava

Održana završna konferencija projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijalne ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“

U petak, 1. decembra, u hotelu M, održana

Posted indogadjaji SUPRAM, javne rasprave, konferencije, SUPRAM u medijima|Tagged, , , , , , , , , , , , |Komentari su isključeni na Održana završna konferencija projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijalne ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“

Eutanazija – pro et contra

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM, Centar za palijativno zbrinjavanje – Belhospis i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu organizuju u ponedeljak, 13. novembra, 2017, u 17.00 h, predavanje na temu „Eutanazija-pro et contra“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul. Kraljice Natalije 45, sprat I.Predavanje će održati dr Nataša Milićević, osnivač Belhospisa, specijalista interne medicine i subspecijalista palijativne medicine.

Posted inpredavanje|Tagged, , , |Komentari su isključeni na Eutanazija – pro et contra

Round table „Autonomy and decision-making of persons with disabilities in the context of health care“

The Association of Lawyers for Medical and Health Care Law of Serbia (SUPRAM) in cooperation with the Office of the Protector of Citizens organized a round table entitled „Autonomy and decision-making of persons with disabilities in the context of health care“ at the Park Hotel in Belgrade on October 26, 2017. The round table was attended by experts working in public institutions in the field of health and social care, representatives of international institutions, non-governmental sector, as well as experts from scientific organizations. Miloš Janković, Deputy Protector of Citizens for the Rights of Persons Deprived of Freedom, and Head of the National Mechanism for the Prevention of Torture spoke about the basic principles of autonomy of will from the aspect of accommodation and adequate medical treatment of persons with disabilities. The protection of the rights of persons with disabilities, especially persons with mental disabilities from the point of view of international human rights law and in the context of decision making in the health care system, was the subject of the presentation by Milan M. Marković, human rights adviser of the United Nations Organization in Serbia, while dr. Tatjana Voskresenski, director of the Special Psychiatric Hospital in Vršac spoke about the situation, problems and perspectives the improvement of the health care of persons with mental disorders in psychiatric institutions in Serbia. Dr Marta Sjeničić, senior research associate at the Institute of Social Sciences and the president of SUPRAM presented the preliminary results of the project and research entitled „Providing health care for people with mental disorders in accordance with human rights standards“. Dragana Ciric-Milovanović, director of the Initiative for the Rights of Persons with Disabilities (MDRI), and Biljana Petrović, executive director of the International Network of Assistance (IAN), spoke about the role and significance of civil society organizations in the supervision and realization of rights and treatment of persons with disabilities in health care, while Jelena Unijat, secretary of the National Preventive Mechanism for the Prevention of Torture, argued about the mechanisms of supervision in the health care system ofpersons with disabilities taking into account the experience of the National Mechanism for the Prevention of Torture. Participants agreed that starting from the current situation in this field, it is necessary to work on improving existing mechanisms for exercising and protecting the right to health care and adapting them to the individual needs of persons with disabilities in Serbia. In addition, it has been pointed out the importance of real implementation of existing standards in the context of exercising the right to health care of persons with disabilities in practice.

Posted inround table|Tagged, , , , , , , |Komentari su isključeni na Round table „Autonomy and decision-making of persons with disabilities in the context of health care“

Okrugli sto “Autonomija i odlučivanje osoba sa invaliditetom u kontekstu zdravstvene zaštite”

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u saradnji sa Kancelarijom Zaštitnika građana 26. oktobra 2017. godine u hotelu „Park“ u Beogradu organizovalo je okrugli sto pod nazivom „Autonomija i odlučivanje osoba sa invaliditetom u kontekstu zdravstvene zaštite“. Okruglom stolu prisustvovali su stručnjaci zaposleni u javnim institucijama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, predstavnici međunarodnih institucija, nevladinog sektora, kao i eksperti iz naučnih organizacija. O osnovnim načelima autonomije volje sa aspekta smeštanja i adekvatnog medicinskog tretmana osoba sa invaliditetom govorio je Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za prava osoba lišenih slobode i rukovodilac Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Zaštita prava osoba sa invaliditetom, naročito osoba sa mentalnim smetnjama sa stanovišta međunarodnog prava ljudskih prava a u kontekstu odlučivanja u sistemu zdravstvene zaštite bila je predmet izlaganja Milana M. Markovića, savetnika za ljudska prava Organizacije Ujedinjenih nacija u Srbiji dok je o stanju, problemima i prespektivama unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji govorila dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu. Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica Instituta društvenih nauka i predsednica SUPRAM-a, ovom prilikom, predstavila je preliminarne rezultate projekta i istraživanja „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“. O ulozi i značaju organizacija civilnog društva u nadzoru i ostvarivanju prava i tretmanu osoba sa invaliditetom u zdravstvenoj zaštiti govorile su Dragana Ćirić-Milovanović, direktorka Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) i Biljana Petrović, izvršna direktorka Međunarodne mreže pomoći (IAN) dok je o mehanizmima nadzora u sistemu zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom sa stanovišta iskustva Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture govorila Jelena Unijat, sekretarka Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture.Učesnici su se složili da je, polazeći od trenutnog stanja u ovoj oblasti, neophodno raditi na unapređenju postojećih mehanizama za ostvarivanje i zaštitu prava na zdravlje, te na njihovom prilagođavanju individualnim potrebama osoba sa invaliditetom u Srbiji. Pored toga, ukazano je na značaj potrebe za stvarnom implementacijom postojećih standarda u kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu zdravlja osoba sa invaliditetom u praksi. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenih u rezidencijalne ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“, koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Posted indogadjaji SUPRAM, EU, Institut drustvenih nauka, okrugli sto|Tagged, , , , , , , , |Komentari su isključeni na Okrugli sto “Autonomija i odlučivanje osoba sa invaliditetom u kontekstu zdravstvene zaštite”

SUPRAM´s experts held four seminars of continuous education on the topic „Standards for providing health care to persons placed in residential institutions“

SUPRAM experts held four seminars of continuous education on the topic „Standards for providing health care to persons placed

Posted inContinuing education, education, SUPRAM lectures|Tagged, , , , , |Komentari su isključeni na SUPRAM´s experts held four seminars of continuous education on the topic „Standards for providing health care to persons placed in residential institutions“

Održane edukacije na temu „Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne ustanove“

Stručnjaci SUPRAM-a održali su četiri seminara kontinuirane edukacije  na temu „Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne

Posted inedukacija, EU, kontinuirane edukacije|Tagged, , , , , , , , |Komentari su isključeni na Održane edukacije na temu „Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne ustanove“

Novo predavanje u Institutu društvenih nauka

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, organizuju u ponedeljak, 29. maja 2017.godine, u 17.00 h, predavanje na temu „Promene zakonodavnog okvira u oblasti zdravstva“,

Posted inInstitut drustvenih nauka, Vesti|Tagged, , , , , |Komentari su isključeni na Novo predavanje u Institutu društvenih nauka

Nova faza u sprovođenju projekta

U okviru projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijane ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“, SUPRAM je uspešno održao 6 fokus grupa širom Srbije, nakon čega sledi  faza obrade materijala i rada na njegovoj analizi. Ovaj projekat SUPRAM sprovodi od decembra 2016, a jedan od glavnih ciljeva je doprinos poštovanju ljudskih prava i sloboda i osnaživanje razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji.

Posted inVesti|Tagged, , , , , , |Komentari su isključeni na Nova faza u sprovođenju projekta

Pet godina SUPRAM-a

Povodom 5 godina od osnivanja Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo – SUPRAM, organizovan je koktel u Velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu. Tom prilikom su dr Marta Sjeničić, dr Hajrija Mujović i dr Marko Milenković predstavili kratak pregled aktivnosti Udruženja SUPRAM u poslednjih pet godina, nakon čega je sledio koktel i druženje.Za  5 godina postojanja, SUPRAM je bio uspešan nosilac ili učesnik više projekata, aktivno radio na unapređenju medicinskog i zdravstvenog prava, unapređenju svesti građana o zdravstvenom sistemu kod nas i promovisao zdravstvene teme. SUPRAM će nastaviti sa radom uz trud svojih članova i uz saradnju sa ljudima dobre volje i partnerskih organizacija. Trenutno, SUPRAM sprovodi projekat Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijane ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima.

Posted indogadjaji SUPRAM, Institut drustvenih nauka, Vesti|Tagged, , , , , , , , , , |Komentari su isključeni na Pet godina SUPRAM-a

Šesta konferencija Evropskog udruženja zdravstvenog prava

Od 28. do 29. septembra održaće se šesta konferencija Evropskog udruženja zdravstvenog prava na temu „Health right entitlements and the distribution of health care“ u Bergenu. Više informacija na flajeru i veb-sajtu: eahl.eu

Posted inedukacija, Nekategorizovano|Tagged, , , , , |Komentari su isključeni na Šesta konferencija Evropskog udruženja zdravstvenog prava

Održan okrugli sto na temu zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u rezidencijalnim ustanovama

 U velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu održan je okrugli sto kao deo aktivnosti koje se sprovode u okviru analize standarda regulative i prakse u oblasti

Posted inNekategorizovano|Tagged, , , , , , , , , , , |Komentari su isključeni na Održan okrugli sto na temu zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u rezidencijalnim ustanovama

Komentari na nacrte Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju

Eksperti i ekspertkinje Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo SUPRAM doprineli su javnoj raspravi o nacrtima Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.Komentari i sugestije nalaze se u prilogu. OSIGURANJE komZASTITA kom

Posted injavne rasprave|Tagged, , , , , , |Komentari su isključeni na Komentari na nacrte Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju

Radno-pravno aspekti surogat materinstva – predavanje, ponedeljak 27. februar 17h

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, organizuju u ponedeljak, 27. februara, 2017, u 17.00 h, predavanje na temu „Radno-pravni aspekti surogat materinstva“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I. Predavanje će održati dr Sanja Stojković Zlatanović, istraživač saradnik Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Bili bismo počastvovani Vašim prisustvom.

Posted indogadjaji SUPRAM|Tagged, , |Komentari su isključeni na Radno-pravno aspekti surogat materinstva – predavanje, ponedeljak 27. februar 17h

Okrugli sto na temu pružanja zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim poteškoćama u skladu sa ljudskim pravima – ponedeljak, 27. februar 12h

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo srbije – SUPRAM, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje mentalnog zdravlja „Duševna oaza“ iz Vršca, sprovodi projekat „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“ (koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije), sa namerom da dâ doprinos poštovanju ljudskih prava i sloboda i osnaživanju razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji kroz unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom u i van ustanova rezidencijalnog tipa, poboljšanje njihovog položaja i izgradnju kapaciteta negovatelja i medicinskog personala.Kao deo aktivnosti koje se sprovode u okviru analize standarda regulative i prakse u oblasti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom SUPRAM, uz podršku Instituta društvenih nauka u Beogradu, organizuje održavanje okruglog stola na temu „Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim poteškoćama u rezidencijalnim ustanovama i van njih, u skladu sa standardima ljudskih prava“, a sa ciljem da iznese svoja zapažanja u ovoj oblasti, kao i da prikupi saznanja i iskustva učesnika u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite lica sa mentalnim smetnjama, a radi unapređenja aktivnosti i postizanja boljih rezultata u ovoj oblasti.Okrugli sto će biti održan u ponedeljak, 27.februara, 2017.godine od 12.00 do 14.00, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, u ulici Kraljice Natalije 45, I sprat.Na okruglom stolu govoriće Dragana Ćirić Milovanović, direktorka MDRI-S, Milan M. Marković, nacionalni savetnik za ljudska prava Kancelarije UN u Srbiji, dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne bolnice u Vršcu i dr Hajrija Mujović Zornić, naučna savetnica IDN i potpredsednica SUPRAM. Moderiraće dr Marta Sjeničić, predsednica SUPRAM.Svoj dolazak možete potvrditi na email adresu office@supram.org.rs Agenda:Okrugli sto Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim poteškoćama u rezidencijalnim ustanovama i van njih, u skladu sa standardima ljudskih pravaPROGRAM 12.00 Dr Marta Sjeničić, predsednica SUPRAM – Svrha, ciljevi, aktivnosti i planirani rezultati projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“ 12.10 Milan M. Marković, Nacionalni savetnik za ljudska prava pri Kancelariji UN u Srbiji – Međunarodnopravni standardi u zaštiti prava osoba sa invaliditetom: autonomija u zdravstvenoj zaštiti 12.25 Dragana Ćirić Milovanović, predsednica MDRI Srbija – Nova paradigma o poslovnoj sposobnosti i saglasnost na tretman kada su u pitanju osobe sa mentalnim teškoćama 12.45 Dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu – Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskim institucijama 13.05 Dr Hajrija Mujović Zornić, potpredsednica SUPRAM – Prava osoba sa mentalnim poteškoćama u kontekstu donošenja odluka o lečenju i nezi 13.25 Diskusija

Posted indogadjaji SUPRAM|Tagged, , , , , , , , , |Komentari su isključeni na Okrugli sto na temu pružanja zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim poteškoćama u skladu sa ljudskim pravima – ponedeljak, 27. februar 12h

Doprinos SUPRAM-a javnoj raspravi o zdravstvenim zakonima u 2016. godini

Udruženje SUPRAM uzelo je učešće u javnoj raspravi o nacrtima zdravstvenih zakona koja je trajala do kraja 2016. godine, među kojima su:Zakon o primeni ljudskih ćelija i tkivaZakon o presađivanju organa u svrhu lečenjaZakon o medicinskim sredstvimaZakon o sanitarnom nadzorui uputilo svoje sugestije i komentare nadležnom ministarstvu. Veći deo upućenih komentara nalazi se na sledećem linku:Javna rasprava o zdravstvenim zakonima 2016

Posted injavne rasprave|Komentari su isključeni na Doprinos SUPRAM-a javnoj raspravi o zdravstvenim zakonima u 2016. godini

SUPRAM sets a new project

The Association of Lawyers for Medical and Health Law of Serbia started the implementation of a new project: „Securing health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residential institutions in Serbia“.  Through the activities during the project and recommendations – after, SUPRAM strives to contribute promoting respect for human rights and freedoms, as well as strengthening the development of a more inclusive society based on non-discrimination and tolerance. The project was realized with the donation of the European Union.

Posted inNekategorizovano @en|Komentari su isključeni na SUPRAM sets a new project

Invitation to 6th Conference of the European Association of Health Law

6th Conference of the European Association of Health Law Health: Right entitlements and the distribution of health care will be held in Bergen, Norway in September 2017. More info: eahl.eu

Posted inNekategorizovano @en|Tagged|Komentari su isključeni na Invitation to 6th Conference of the European Association of Health Law