Dokazivanje i veštačenje u medicinskopravnim sporovima, predavale: D. Marčetić i J. Selaković-Papić

Medicinskopravni aspekti trudnoce kod HIV pozitivnih zena, predavala: Marta Sjenicic

Medicinsko i zdravstveno pravo predavala: Hajrija Mujović

Medicinsko i zdravstveno pravo predavala: Marta Sjeničić

Pravni i društveni aspekti prilagođavanja pola u Srbiji predavali: Zorica Mršević/Milan M. Marković

Prof. Hajrija Mujović-Zornić – Pravna pitanja vezana za transport kritično obolele dece