Tag Archives: lekari

Novi predlog zakona ne olakšava dokazivanje lekarske greške

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo SUPRAM i Forum sudija Srbije podneli su zvanične primedbe Komisiji za izradu građanskog zakonika. U ovim udruženjima smatraju da bi otežano dokazivanje do produžavanja ionako

Sugestije na nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata

SUPRAM dostavio Ministarstvu zdravlja sugestije na nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata