SUPRAM dostavio Ministarstvu zdravlja sugestije na nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata