Milan M. Marković učestvovao na javnoj raspravi o nacrtima Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama, organizovanoj od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije u Palati Srbija na Novom Beogradu. Komentari koje je SUPRAM pripremio u ovoj javnoj raspravi uskoro će biti objavljeni na web stranici Udruženja.