U petak, 1. decembra, u hotelu M, održana je završna konferencija projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijalne ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“ koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Uvodni govor je održao Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana, nakon kog su se prisutnima obratile Ana Janković Jovanović, pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Jelena Unijat, sekretar Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) i dr Isidora Jarić, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ispred Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM, prisutnima su se obratile predsednica SUPRAM-a, dr Marta Sjeničić – koja je predstavila rezultate projekta i istraživanja i potpredsednica SUPRAM-a, dr Hajrija Mujović, koja je govorila o aspektima medicinskog i procesnog prava u zaštiti korisnika usluga ustanova rezidencijalnog smeštaja.

Na kraju konferencije, učesnici su imali prilike da učestvuju u diskusiji na temu obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijalne ustanove Srbije.