Kopaonička škola prirodnog prava raspisala je konkurs za prijem i objavljivanje referata povodom 32. susreta učesnika Kopaoničke škole koji će se održati od 13. do 17. decembra 2019. godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo».

Kopaonička škola je, takođe, raspisala konkurs za nagradu „Profesor Slobodan Perović“ Nagrada se dodeljuje za tri najbolja rada mladih učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava na temu – pravo i snaga umnosti.

U okviru skupa, svake godine se održava sekcija – Pravo na zdravlje čiji je urednik dr Hajrija Mujović, potpredsednica SUPRAM-a.

Zvanični poziv – konkurs za prijem i objavljivanje referata

Zvanični poziv – konkurs za nagradu „Profesor Slobodan Perović“

Call for papers – KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – SLOBODAN PEROVIĆ