Organizaciona struktura:

izvor: Novi magazin
PREDSEDNIK: dr Marta Sjeničić, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava, ekspert za tu oblast, konsultant na projektima Evropske komisije iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava.
Fotografija preuzeta sa vakcina.info
 POTPREDSEDNIK: dr Hajrija Mujović, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava, profesor po pozivu na više pravnih i medicinskih fakulteta, rukovodilac projekta i upravnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.
PROGRAMSKI SEKRETAR:
Dr Marko Milenković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, član predsedništva SUPRAM-a.
GENERALNI SEKRETAR:
Dr Ranko Sovilj, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, Beograd, doktor pravnih nauka

Predsedništvo

 • Dr Marta Sjeničić
 • Dr Hajrija Mujovi
 • Dr Marko Milenković
 • Dr Ranko Sovilj
 • Dragana Marčetić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
 • Marina Jovanović, advokat
 • Jasmina Selaković-Papić, advokat
 • Marija Truifković, doktorand ekološkog prava Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, direktorka pravnog sektora Credy banke
 • Dr Sanja Zlatanović, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu

Počasni članovi predsedništva i saosnivači

 • Dr Tobias Schulte in den Baumen, advokat, istraživač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lajdenu, pravni savetnik i ocenjivač etičkih pitanja za Evropsku komisiju (DG Researc, ERC, DG CNECT),  doktor prava javnog zdravlja
 • Jelena Brocić-Nikić, advokat u Podgorici, Crna Gora