Organizaciona struktura

Marta_Djordjevic

PREDSEDNIK: dr Marta Sjeničić, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava, ekspert za tu oblast, konsultant na projektima Evropske komisije iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava.

Hajrija

POTPREDSEDNIK: dr Hajrija Mujović, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava, profesor po pozivu na više pravnih i medicinskih fakulteta, rukovodilac projekta i upravnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.

GENERALNI SEKRETAR: Milan M. Marković, doktorant međunarodnog prava i ljudskih prava na Univerzitetu u Gracu, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka, pravni savetnik Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S (DRI). Gostujuci istraživač na Max Planck Institutu u Hajdelbergu, Univerzitetu u Kopenhagenu, Groningenu (Global Health Law Research Centre) i Lundu.

Foto za sajt

PROGRAMSKI SEKRETAR: Dr Marko Milenković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, član predsedništva SUPRAM-a.

 

PREDSEDNIŠTVO:

Dr Marta Sjeničić

Dr Hajrija Mujović

Milan M. Marković

Dr Marko Milenković

Dragana Marčetić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu

Marina Jovanović, advokat u Beogradu

Jasmina Selaković-Papić, advokat u Beogradu

Marija Trifković, doktorant ekološkog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, direktorka pravnog sektora Credy banke

Dr Sanja Zlatanović, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu.

Počasni članovi Predsedništva i saosnivači:

Dr Tobias Schulte in den Baumen, advokat, istraživač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lajdenu, pravni savetnik i ocenjivač etičkih pitanja za Evropsku komisiju (DG Researc, ERC, DG CNECT),  doktor prava javnog zdravlja

Jelena Broćić-Nikić, advokat u Podgorici