Tag Archives: romi

Završen ciklus kontinuiranih edukacija zdravstvenih i socijalnih radnika „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija“

U sredu 29. januara u Sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu grada Beograda održana je poslednja kontinuirana edukacija za zdravstvene i socijalne

Pravo Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

U smederevskom Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju  održan  je seminar na temu „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ koji su organizovali Centar za prava manjina i Stalna konferencija

SUPRAM na okruglom stolu o kvalitetu zdravstvene zaštite Roma

Dr Marta Sjeničić i dr Hajrija Mujović-Zornić učestvovale na okruglom stolu na temu “Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite Roma“, koji je organizovao Centar za prava manjina (CPM), 27. juna u maloj sali Medija