U smederevskom Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju  održan  je seminar na temu „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ koji su organizovali Centar za prava manjina i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma, tematski odbor za „Zdravstvenu zaštitu“.

Ključna aktivnost projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim i pravnim parametrima.

Predavanje na temu „Poštovanje prava Roma na pristup i nediskriminaciju u zdravstvu – propisi i praksa“ održala je Marta Sjeničić, doktor medicinskog prava. O zaštiti prava Roma u kontekstu kvaliteta zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici – Saveti za zdravlje, govorila je Hajrija Mujović-Zornić, doktor medicinskog prava, a o mogućnostima očuvanja i unapređenja zdravlja u lokalnoj zajednici predavanje je održao Dragan Miljuš, magistar medicinskih nauka.

Radionicu „Romi – pravo na zdravstvenu zaštitu kao osnovno ljudsko pravo“, vodila je Đurđica Ergić, koordinatorka Odbora za zdravstvenu zaštitu Lige Roma.

Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave, institucije zdravstvenog sistema, lokalne zajednice, zdravstveni radnici, zaštitnici prava pacijenata zdravstvenog osiguranja, lokalni romski kordinatori i romske nevladine organizacije.

Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda i usmeren je na promociju jednakog pristupa odgovarajućim i jednakim kvalitetima zdravstvenih usluga romskog i neromskog stanovništva, promovišući učešće romskih zajednica u zalaganju za pristup zdravstvenim uslugama.

(GU Smederevo)