Dr Sjeničić imenovana za kontakt tačku EAHL-a

Predsednica SUPRAM-a dr Marta Sjenicic je imenovana za nacionalnu kontakt tačku Srbije Evropskog udruženja za zdravstveno pravo.