U Kotoru je sredinom maja 2012. održan spe­cijalistički međunarodni seminar koji je za temu imao dinamiku odnosa lekar-pacijent i njihovih prava i dužnosti.

Na trodnevnom seminaru održanom 11-13. maja 2012., u organizaciji uticajnog Evropskog centra za mir i razvoj, predočenu temu iz raznih aspekata su adresirali brojni poznavaoci ove oblasti koji su u Kotor doputovali iz raznih delova Evrope. Koordinatori programa bili su prof. dr Tobijas Šulte in den Bojmen, generalni sekretar Evropskog pravnog instituta u Beču, i dr Marta Sjeničić, sa Instituta društvenih nauka u Beogradu, oboje suosnivači Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije SUPRAM. Bila je ovo prilika da učesnici programa dobiju Sertifikat Evropskog centra za mir, institucije Ujedinjenih nacija.

Više na:

http://www.medicalcg.me/broj-38/prava-pacijenata-i-ljekara-i-pitanja-njihovog-medusobnog-odnosa/