U sredu 29. januara u Sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu grada Beograda održana je poslednja kontinuirana edukacija za zdravstvene i socijalne radnike u okviru programa „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti  – pristup i nediskriminacija“ koji SUPRAM realizuje uz podršku Namačke razvojne agencije GIZ. U okviru programa održano je ukupno dvadeset treninga u svim različitim delovima Srbije u cilju unapređenja pristupa zdravstvenoj zaštiti za Rome i razvoja nediskriminatornih praksi. Pored predavanja i diskusija sa zaposlenima u sektorima zdravstva i socijalne zaštite, u okviru projekta pružena je i podrška institutcijama kroz pružanje odgovora na pitanja zaštite ljudskih prava i sprečavanja diskriminacije koja se javljaju u praksi ustanova. Predavači u okviru programa su eminentni stručnjaci iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava, socijalne zaštite, psihologije i zdravstva. Program je pohađalo preko hiljadu zdravstvenih i socijalnih radnika.