U posebnoj ediciji IP „Službeni glasnik“ izašao je iz štampe Komentar Zojinog zakona („Službeni glasnik RS“, broj 8/15) kao jedan od važnih zakona u delu propisa o zdravstvenoj zaštiti i genetičkom zdravlju. Autorka je dr Hajrija Mujović, potpredsednica SUPRAM. Edicija komentara ove izdavačke kuće namenjena je objavljivanju stručnih tumačenja sistemskih i drugih zakona, a posebnu pažnju poklanja analizi novih rešenja u pravnom sistemu. Izdanja su značajna kao putokaz za pravilnu primenu propisa, upućuju na relevantnu sudsku praksu i međunarodne standarde i rasvetljavaju sporna teorijska pitanja.