Objavljena je nova istraživačka studija „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“, nastala kao deo projekta „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“ koji je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih država.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu – BELhospice iz Beograda. Istraživanje na terenu sprovedeno je od strane metodologa Udruženja pravnika SUPRAM u periodu od marta do septembra 2019. Tematske analize grupe autora imale su u vidu važeće zakonodavstvo, kao i prikupljene empirijske podatke sadržane u transkriptima sa fokus grupnih intervjuja korisnika usluga, pružaoca usluga i donosioca odluka.

Studiju možete preuzeti i pogledati putem linka: Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja