Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja

Posted On 2 novembra, 2019 / By / Posted in studija

Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja

Objavljena je nova istraživačka studija „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“, nastala kao deo projekta „Unapređenje ljudskih prava kroz razvoj usluga palijativnog zbrinjavanja“ koji je finansijski podržan od strane Ambasade...

read more