Okrugli sto “Aktuelnosti medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo 3”, održan je 15. aprila 2022. u saradnji Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, i Glasnika Advokatske komore Vojvodine. Skup je održan u mešovitoj formi, uživo i putem Zoom platforme. Učesnici Okruglog stola prezentovali su svoja istraživanja, ističući svu pravnu problematiku u pružanju zdravstvene zaštite u vreme pandemije i (post)kovid perioda. Ukupno je u okviru dva panela izloženo dvanaest tema. Prvi panel bio je posvećen dokumentima Svetske zdravstvene organizacije, fenomenu infodemije, kao i i aktuelnim pitanjima iz psihijatrijske prakse kao posledice pandemije u pogledu pristupa i pružanja zdravstvene usluge. Tema panela takođe je bila posvećena zaštiti zdravlja, radu zdravstvenih službi, strateškog pristupa i poštovanja zakonodavnog okvira u vreme pandemije i post-kovid perioda, sa osvrtom na ekonomske posledice pandemije Covid-a 19. U drugom panelu sagledane su i analizirane preduzete mere u vreme pandemije poput: karantina i kućne izolacije, telemedicine, Uprave za zdravstvenu pripravnost u vanrednim situacijama, kao nove institucije za reagovanje na zdravstvene krize u EU. Jedna od tema drugog panela posvećena je i kontroverzama eugeničke zaštite u uporednom pravu. U zaključku skupa ukazano je na veliki značaj pitanja mentalnog zdravlja, ali i na nedoslednosti određenih pravnih rešenja u domaćem pravnom poretku, na prenormiranost i probleme neusklađenosti propisa u vreme pandemije. S tim u vezi, naglašena je potreba uzajamne saradnje pravne nauke, prakse, kao i relevantnih tela s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite, posebno u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.