Eksperti i ekspertkinje Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo SUPRAM doprineli su javnoj raspravi o nacrtima Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Komentari i sugestije nalaze se u prilogu.

 

OSIGURANJE kom

ZASTITA kom