U velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu održan je okrugli sto kao deo aktivnosti koje se sprovode u okviru analize standarda regulative i prakse u oblasti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom, a sa ciljem da promoviše unapređenja zaštite zdravlja osoba sa mentalnim smetnjama.

Udruženje pravnika za medicinsko pravo – SUPRAM u saradnji sa udruženjem za unapređenje mentalnog zdravlja „Duševna oaza“ iz Vršca sprovodi projekat „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u skladu sa ljudskopravnim standardima“ sa namerom da dâ doprinos poštovanju ljudskih prava i sloboda i osnaživanju razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji kroz unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom i van ustanova rezidencijalnog tipa, poboljšanje njihovog položaja i izgradnju kapaciteta negovatelja i medicinskog personala.

SUPRAM je organizovao okrugli sto  sa ciljem da iznese svoja zapažanja u ovoj oblasti, kao i da prikupi saznanja i iskustva učesnika u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite lica sa mentalnim smetnjama, a radi unapređenja aktivnosti i postizanja boljih rezultata u ovoj oblasti, kao deo aktivnosti koje se sprovode u okviru analize standarda regulative i prakse u oblasti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom .