Udruženje SUPRAM uzelo je učešće u javnoj raspravi o nacrtima zdravstvenih zakona koja je trajala do kraja 2016. godine, među kojima su:

  • Zakon o primeni ljudskih ćelija i tkiva
  • Zakon o presađivanju organa u svrhu lečenja
  • Zakon o medicinskim sredstvima
  • Zakon o sanitarnom nadzoru

i uputilo svoje sugestije i komentare nadležnom ministarstvu. Veći deo upućenih komentara nalazi se na sledećem linku:

Javna rasprava o zdravstvenim zakonima 2016