Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo srbije – SUPRAM, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje mentalnog zdravlja „Duševna oaza“ iz Vršca, sprovodi projekat „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“ (koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije), sa namerom da dâ doprinos poštovanju ljudskih prava i sloboda i osnaživanju razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji kroz unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom u i van ustanova rezidencijalnog tipa, poboljšanje njihovog položaja i izgradnju kapaciteta negovatelja i medicinskog personala.

Kao deo aktivnosti koje se sprovode u okviru analize standarda regulative i prakse u oblasti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom SUPRAM, uz podršku Instituta društvenih nauka u Beogradu, organizuje održavanje okruglog stola na temu „Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim poteškoćama u rezidencijalnim ustanovama i van njih, u skladu sa standardima ljudskih prava“, a sa ciljem da iznese svoja zapažanja u ovoj oblasti, kao i da prikupi saznanja i iskustva učesnika u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite lica sa mentalnim smetnjama, a radi unapređenja aktivnosti i postizanja boljih rezultata u ovoj oblasti.

Okrugli sto će biti održan u ponedeljak, 27.februara, 2017.godine od 12.00 do 14.00, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, u ulici Kraljice Natalije 45, I sprat.

Na okruglom stolu govoriće Dragana Ćirić Milovanović, direktorka MDRI-S, Milan M. Marković, nacionalni savetnik za ljudska prava Kancelarije UN u Srbiji, dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne bolnice u Vršcu i dr Hajrija Mujović Zornić, naučna savetnica IDN i potpredsednica SUPRAM. Moderiraće dr Marta Sjeničić, predsednica SUPRAM.

Svoj dolazak možete potvrditi na email adresu office@supram.org.rs

 

Agenda:

Okrugli sto
Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim poteškoćama u rezidencijalnim ustanovama i van njih, u skladu sa standardima ljudskih prava

PROGRAM
12.00 Dr Marta Sjeničić, predsednica SUPRAM – Svrha, ciljevi, aktivnosti i planirani rezultati projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“
12.10 Milan M. Marković, Nacionalni savetnik za ljudska prava pri Kancelariji UN u Srbiji – Međunarodnopravni standardi u zaštiti prava osoba sa invaliditetom: autonomija u zdravstvenoj zaštiti
12.25 Dragana Ćirić Milovanović, predsednica MDRI Srbija – Nova paradigma o poslovnoj sposobnosti i saglasnost na tretman kada su u pitanju osobe sa mentalnim teškoćama
12.45 Dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu – Zdravstvena zaštita osoba sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskim institucijama
13.05 Dr Hajrija Mujović Zornić, potpredsednica SUPRAM – Prava osoba sa mentalnim poteškoćama u kontekstu donošenja odluka o lečenju i nezi
13.25 Diskusija