4. novembra 2021. istraživači Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine održali su četvrti tradicionalni okrugli sto o pitanjima odgovornosti u pravu Srbije, pod nazivom – „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“. Skup je pored saradnika Instituta okupio i kolege iz drugih akademskih i stručnih institucija. Na skupu su predstavljena aktuelna istraživanja na temu odgovornosti i aktuelna pitanja koje nameće praksa, naročito imajući u vidu funkcionisanje pravosuđa i mehanizama pravne zaštite, zdravstvenog, socijalnog i drugih velikih sistema u kontekstu Kovid-19 krize. Na skupu su diskutovana i druga značajna pitanja odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirodnih resursa, aktuelnih pitanja tržišta virtuelnih valuta i korporativne društvene odgovornosti. Imajući u vidu aktuelno epidemiološku situaciju skup je održan putem platforme ZOOM.