Predavanje „Lekarska greša u najnovijoj sudskoj praksi“ održaće se u Institutu za uporedno pravo u petak, 18. oktobra u 10 časova.

Obuka iz medicinskog prava je neophodna prevashodno radi zaštite prava pacijenata kao stranaka, jer su oni ranjiva grupa čiji je procesni položaj daleko slabiji od položaja medicinskih profesionalaca, kako zbog nejednakih znanja, tako i zbog tereta dokazivanja koji je pretežno na oštećenom. Osim toga, adekvatnom obukom u ovoj oblasti izbegla bi se i osuda lekara, jer je interes svih učesnika u ovoj vrsti postupaka da se postupak pravilno vodi i dovede do adekvatne odluke zasnovane na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju. Takođe bi se podigao kapacitet učesnika da ubrzaju postupanje u ovoj vrsti sporova, koji sada traju i po nekoliko decenija. Kako u praksi postoji tendencija porasta broja ovih parnica, neophodno je da pravnici i lekari prođu bar osnovnu obuku iz oblasti medicinskog prava.

U sticanju ovih znanja i veština, od velike pomoći je svakako sudska praksa, kao domaćih, tako u Evropskog suda za ljudska prava, koju će prezentovati sudije kroz studije slučajeva od značaja za bolje razumevanje ove oblasti.

Više informacija na: https://bit.ly/2kNzcHN