U utorak 18. juna (Vršac) i sredu 19. juna (Šabac) održane su prve dve kontinuirane edukacije za zdravstvene i socijalne radnike u okviru programa „Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti  – pristup i nediskriminacija“ koji SUPRAM realizuje uz podršku Namačke razvojne agencije GIZ. U okviru programa planirano je održavanje ukupno dvadeset treninga u svim delovima Srbije u cilju unapređenja pristupa zdravstvenoj zaštiti za Rome i razvoja nediskriminatornih praksi. Pored predavanja i diskusija sa zaposlenima u sektorima zdravstva i socijalne zaštite, predviđena je i podrška institutcijama kroz pružanje odgovora na pitanja zaštite ljudskih prava i sprečavanja diskriminacije koja se javljaju u praksi ustanova. Predavači u okviru programa su eminentni stručnjaci iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava, socijalne zaštite, psihologije i zdravstva.