Konferencija „Otvaranje puta za personalizovanu medicinu – pravni, etički i socijalni izazovi“ održaće se 18. novembra na Univerzitetu u Salernu, Pravnom fakultetu u Italiji.

Vrlo je verovatno da će personalizovana medicina širom sveta biti u prvom planu vladinih i naučnih agendi u doglednoj budućnosti. Farmaceutske kompanije će nastaviti da rade na razvoju preciznih medicinskih tretmana i dijagnostike, ne samo u Evropi već i u svetu. Reagujući na sveobuhvatne probleme, ova konferencija ima za cilj bolje razumevanje personalizovane medicine, objašnjavajući različite dimenzije kretanja ka personalizovanoj medicini.

Konferencija ima multidisciplinarni pristup. Publika konferencije su akademici (širok spektar disciplina kao što su medicina, pravo, ekonomija, etika, filozofija) i praktičari (zdravstveni), kreatori politika i drugi zainteresovani ljudi iz i izvan Evrope.

Glavni govornik konferencije je prof. Leonard M. Flek, iz Centra za etiku i humanističke nauke u prirodnim naukama, Državnog Univerziteta u Mičigenu, SAD. Njegovi interesi su usredsređeni na medicinsku etiku, politiku zdravstvene zaštite, postavljanje prioriteta i racionalizaciju i donošenje odluka o reprodukciji.

Akademici, stručnjaci, studenti doktorskih studija i druga zainteresovana lica pozivaju se da učestvuju i predaju abstrakt za prezentaciju, koji se odnosi na personalizovanu medicinu ili srodna pitanja.

Za više informacija i kako se prijaviti, pogledajte ovaj link: https://www.eur.nl/esl/evenementen/paving-way-personalized-medicine-2019-11-18