U organizaciji Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, 1. novembra u 12 časova (01.11.2019) u Velikoj sali instituta održaće se okrugli sto „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“.

Ovogodišnji okrugli sto želi da ponovo aktuelizuje, da dovede u jednu ravan i na jedno mesto, naučnu i stručnu diskusiju o različitim oblicima odgovornosti u pravnom sistemu Republike Srbije i šire, a u skladu sa važećim standardima pravne teorije i prakse u tom domenu. Cilj je da se ukaže na sličnosti, razlike i učinke odgovornosti kroz sučeljavanje stavova i kreativno promišljanje. Praksa, a nekad i stanje pravničke struke, ukazuju još uvek na određena nerazumevanja. Osim toga, dešava se da životne i druge društvene okolnosti otvaraju nova pitanja, koja izgledaju nerešiva. Potrebno je postići profesionalni konsenzus i raditi na unapređenju povezanih praksi, a naročito na daljem razvoju sudske prakse u pogledu zauzetih stavova i mišljenja. Okrugli sto uključuje aktuelne projektne teme koje se rade u CPI (građanska, upravna i krivična), ali je istovremeno otvoren za sve druge pravne oblasti, kao i interdisciplinarne pristupe.

Pozivaju se dosadašnji predavači i drugi zainteresovani da dostave teme i apstrakte predavanja na jednoj strani, najkasnije do 30. septembra 2019. Pozivaju se, takođe, ostali zainteresovani da dođu kao slušaoci i uzmu učešće u diskusiji.

Sadržaj skupa čine: izlaganja predavača, u slobodnoj formi ili sa slajd-prezentacijom, program, kao i knjiga sažetaka u elektronskom izdanju.

Aktivnosti ovog skupa deo su plana rada CPI za 2019. i najavljene su u godišnjem izveštaju za osnovni projekat br.179023.

Link za više informacija ovde.