Povodom 5 godina od osnivanja Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo – SUPRAM, organizovan je koktel u Velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu. Tom prilikom su dr Marta Sjeničić, dr Hajrija Mujović i dr Marko Milenković predstavili kratak pregled aktivnosti Udruženja SUPRAM u poslednjih pet godina, nakon čega je sledio koktel i druženje.
Za  5 godina postojanja, SUPRAM je bio uspešan nosilac ili učesnik više projekata, aktivno radio na unapređenju medicinskog i zdravstvenog prava, unapređenju svesti građana o zdravstvenom sistemu kod nas i promovisao zdravstvene teme. 
SUPRAM će nastaviti sa radom uz trud svojih članova i uz saradnju sa ljudima dobre volje i partnerskih organizacija. Trenutno, SUPRAM sprovodi projekat Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijane ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima.