Stručnjaci SUPRAM-a održali su četiri seminara kontinuirane edukacije  na temu „Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne ustanove “ zaposlenima u Specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Kovinu i Vršcukao i u Rezidencijalnim ustanovama u Velikom Popovcu i Starom Lecu. Veliko interesovanje zaposlenih za predavanja ukazalo je na potrebu ustanova za stalnim usavršavanjem i informisanjem svih profila zaposlenih različitih nivoa stručnosti. Predavanja su, takođe, doprinela promeni paradigme i odnosa prema procesu deinstitucionalizacije, na šta su ukazale intenzivne diskusije tokom svakog seminara, kako u institucijama zdravstvenog, tako i u institucijama socijalnog sistema. U okviru projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenim u rezidencijane ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“, SUPRAM će održati 19. oktobra 2017. godine i peti seminar na ovu temu u Rezidencijalnoj instituciji u Novom Bečeju. Očekuje se da broj učesnika seminara u svih pet ustanova premaši 300, čime će SUPRAM sa ponosom doprineti osnaživanju razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji u Srbiji. Kontinuirane edukacije su deo projekta finansiranog od strane Evropske unije.