Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije otpočelo je realizaciju novog projekta: „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“.  Kroz aktivnosti na projektu i putem preporuka, SUPRAM će nastojati da doprinese poštovanju ljudskih prava i sloboda, kao i osnaživanju razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji. Projekat je realizovan uz pomoć donacije Evropske Unije.