Oznaka: ljudska prava

Novo predavanje u organizaciji SUPRAM-a

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM organizuje u utorak, 28.maja 2013, u 17 časova, predavanje na temu „Pravna kvalifikacija medicinski neindikovanog hirurškog zahvata obavljenog na...

Učešće SUPRAM-a u radu fokus grupe

Podpredsednica Udruzenja SUPRAM, dr Hajrija Mujovic Zornic ucestvovala je na poziv NVO „Pravni skener“ u radu grupe eksperata sa ciljem diskutovanja zakonskog predloga i iznalazenja optimalnog i odrzivog rešenja za...