Podpredsednica Udruzenja SUPRAM, dr Hajrija Mujovic Zornic ucestvovala je na poziv NVO „Pravni skener“ u radu grupe eksperata sa ciljem diskutovanja zakonskog predloga i iznalazenja optimalnog i odrzivog rešenja za organizovanje instituta zaštitnika prava pacijenata. Rad ove grupe organizovan je u saradnji sa Kancelarijama Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana, i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U svojoj diskusiji dr H.Mujovic istakla je slabosti predloga zakona da zastitnik prava bude izmesten iz zdravstvene ustanove i time udaljeniji od gradjana, nuznost da zastitnika ne placa zdravstvena ustanova, sto bi ojacalo njegovu samostalnost u radu, kao i da on bude uposlen samo za zastitu prava, a ne i za druge administrativno-pravne poslove. Njena ideja je da se sacuvaju dobre a poprave lose strane dosadasnjeg rada zastitnika i da se on predstavlja specijalizovani oblik zastite prava gradjana u vezi sa zdravljem. On treba da bude pod krovom opsteg zastitnika gradjana u Srbiji, i to organizaciono, funkcionalno, ali ne i prostorno. Time bi gradjani dobili vecu sigurnost u zastiti i zastitu u direktnoj korelaciji sa visom, nacionalnim instancom. To bi u isto vreme racionalizovalo sistem zastite, jer ne bi bilo potrene za stvaranjem novih institucija kakvi su saveti za zrravlje u lokalnim samoupravama. Ona je takodje iznela stav da ne treba menjati naziv – zastitnik prava pacijenata, jer on je vec prepoznat od gradjana i pravno nije u neskladu sa drugim nazivima. Podrzala je potrebu boljeg izvestavanja i edukaciju ovih zastitnika.