Održano predavanje na temu „Medicinskopravni aspekti trudnoće kod HIV pozitivnih žena“

Posted On 1 decembra, 2013 / By / Posted in Nekategorizovano

Održano predavanje na temu „Medicinskopravni aspekti trudnoće kod HIV pozitivnih žena“

Povodom 1. decembra – Svetskog dana borbe protiv SIDA/HIV, u subotu  30. novembra 2013. godine u prostorijama Instituta društvenih nauka, Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije organizovalo je predavanje na...

read more
Posted On 25 novembra, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

Predavanje o aspektima medicinskog prava vezanim za trudnoću HIV-pozitivnih žena

Povodom 1.decembra-Svetskog dana borbe protiv SIDA-e, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 30.novembra 2013, u 12 časova, predavanje na temu “Medicinsko-pravni aspekti trudnoće kod HIV-pozitivnih žena“, u...

read more
Posted On 24 oktobra, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

Predavanje o zdravstvenoj zaštiti lica sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 2. novembra 2013, u 12 časova, predavanje na temu „Zdravstvena prava i pristup zaštiti osoba sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama“, u...

read more
Posted On 21 oktobra, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

Predavanje o dokazivanju i veštačenju u sudskom postupku zbog lekarske greške

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 26. oktobra 2013, u 12 časova, predavanje na temu “Pitanja dokazivanja u sporovima zbog greške u medicini i sudsko-medicinsko veštačenje”, u velikoj sali...

read more
Posted On 1 jula, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

SUPRAM na okruglom stolu o kvalitetu zdravstvene zaštite Roma

Dr Marta Sjeničić i dr Hajrija Mujović-Zornić učestvovale na okruglom stolu na temu “Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite Roma“, koji je organizovao Centar za prava manjina (CPM), 27. juna u maloj sali Medija...

read more
Posted On 22 juna, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

Predstavnik SUPRAM-a na konsultativnom sastanku o deinstitucionalizaciji u Srbiji

Generalni sekretar SUPRAM-a Milan M. Marković uzeo je učešće u konsultativnom sastanku koji je za predstavnike civilnog društva, javnih organa i institucija zdravstvene i socijalne zaštite organizovala fokus grupa Ministarstva za rad,...

read more
Posted On 18 juna, 2013 / By / Posted in dogadjaji SUPRAM

Predavanje na temu „Pravni i društveni aspekti prilagođavanja pola u Srbiji: zdravstvena prava i status transseksualnih osoba“

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM organizuje u utorak, 25. juna 2013, u 17 časova, predavanje na temu “Pravni i društveni aspekti prilagođavanja/promene pola u Srbiji: zdravstvena prava i status transseksualnih osoba”, u...

read more
Posted On / By / Posted in Nekategorizovano

Održano stručno predavanje prof. Jakova Radišića

SUPRAM je 28. maja organizovao drugo po redu predavanje pod svojim okriljem i to na temu „Pravna kvalifikacija medicinski neindikovanog hirurškog zahvata obavljenog na insistiranje pacijenta“. Predavanje je održao prof. dr Jakov...

read more