Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM organizuje u utorak, 25. juna 2013, u 17 časova, predavanje na temu “Pravni i društveni aspekti prilagođavanja/promene pola u Srbiji: zdravstvena prava i status transseksualnih osoba”, u velikoj sali Instituta društvenih nauka, u ul. Kraljice Natalije 45, sprat I. Predavanje će održati prof. dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka i Milan M. Marković, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka i generalni sekretar SUPRAM-a.