SUPRAM je 28. maja organizovao drugo po redu predavanje pod svojim okriljem i to na temu „Pravna kvalifikacija medicinski neindikovanog hirurškog zahvata obavljenog na insistiranje pacijenta“. Predavanje je održao prof. dr Jakov Radišić, doajen i pionir medicinskog prava u našem regionu.Prilikom svog izlaganja, prof. Radišić je okupljenom auditorijumu predstavio relevantna i sporna pitanja u vezi sa pojmom medicinske indikovanosti tretmana, odnosom interesa i rizka zahvata, upotrebom invazivnih tehnika, standardu korisnosti po pacijenta, pristankom, odbijanjem i zahtevanjem tretmana od strane pacijenta, pitanjem odgovornosti za neuspeli i neindikovani zahvat i valjanošću pristanka na neindikovani tretman.

Uz teorijska razmatranja, prof. Radišić ukazao je i na zanimljivu praksu pred nemačkim sudovima, koja ukazuje na problematičnost i dinamični razvoj u razmatranju ove tematike. Nakon izlaganja, profesuru su upućena brojna pitanja i nastavljena je diskusija.

SUPRAM namerava da nastavi sa organizacijom predavanja namenjenim stručnoj – pravničkoj i medicinskoj javnosti, ali i široj populaciji koja je zainteresovana za oblast delovanja Udruženja, o čemu će obaveštenja biti postavljana na ovom sajtu.