Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 2. novembra 2013, u 12 časova, predavanje na temu „Zdravstvena prava i pristup zaštiti osoba sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka, u ul. Kraljice Natalije 45, sprat I. 

 Predavanje ce odrzati Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), članica Nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i Milan M. Marković, generalni sekretar Suprama, istraživač Instituta društvenih nauka i MDRI-S.
Predavanje će obuhvatiti uvid u prihvaćene standarde u smislu prava na zdravlje i tretmana u rezidencijalnim ustanovama, kao i nalaze i
uočene probleme iz prakse Nacionalnog mehanizma i monitoringa nad ustanovama u Srbiji.
Dobrodošli.