Povodom 1. decembra – Svetskog dana borbe protiv SIDA/HIV, u subotu  30. novembra 2013. godine u prostorijama Instituta društvenih nauka, Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije organizovalo je predavanje na temu „Medicinskopravni aspekti trudnoće kod HIV pozitivnih žena“. Predavanje je održala dr Marta Sjeničić, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i predsednica Udruženja. Nakon analize podataka o zabeleženim slučajevima HIV infekcija u Srbiji počev od 1985. godine zaključno sa krajem 2012. koji prema evidenciji Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Jovan Jovanović Batut“ iznose 1645 zaraženih HIV-om dok je u 2012. registrovano 50 novih slučajeva, istaknut je značaj testiranja trudnica na HIV i potreba za radom na promociji testiranja i nastavak borbe protiv HIV-a.

Analizirana je  prva Strategija o HIV infekciji Srbije doneta 2005. godine koja je važila do 2010, kao i aktuelna Strategija o HIV infekciji i AIDS-u. Posebna pažnja posvećena je primeni Nacionalnog vodiča za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu žena u toku trudnoće (2005), a kojim se zahteva od lekara da preporuče testiranje na HIV svim trudnicama i kojim je ustanovljen algoritam postupaka kod savetovanja i testiranja. Tokom predavanja predstavljeno je i nekoliko slučajeva iz sudske prakse više zemalja koji se odnose na problematiku odnosa prava na privatnost i prava na život u kontekstu testiranja. U diskusiji su analizirani brojni problemi sa kojima se zdravstveni radnici susreću u praksi kao  i izazovi koji predstoje Srbiji u daljem periodu.