Projekat realizuje Centar za prava manjina uz finansijsku podršku Open society foundation. Projekat finansira Open Society Foundation, a realizator je Centar za prava manjina. U implementaciji projekta kroz kontinuiranu edukaciju u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, na temu “Kvalitet zdravstvene zaštite romske populacije u Srbiji”, učestvuje Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM. Predmet kontinuirane edukacije su: 1.Pravo na najviši mogući standard zdravstvene zaštite i položaj Roma, 2. Pristup zdravstvenoj zaštiti i načelo nediskriminacije, 3. Zaštita prava pacijenata sa posebnim osvrtom na pripadnike Roma i 4. Zdravstvena zaštita vulnerabilnih grupa – implementacija i monitoring sprovođenja zdravstvene politike.

SUPRAM