Category Archives: Nekategorizovano

Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom „Retke bolesti i izazovi

SUPRAM organizuje Kurs na temu: „Retke bolesti u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji: pristup zdravstvenim uslugama i prava pacijenata“

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno prava Srbije – SUPRAM 8.decembra 2015. godineu sali Doma Zdravlja Zvezdara,

Novo predavanje u Ciklusu akreditovanih predavanja

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo – SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u petak, 29. maja 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Odgovornost zbog štete

Uručeni ugovori o sufinansiranju

U Palati Srbija su svečano potpisani i uručeni ugovori o finansiranju projekata organizacija civilnog društva. Projekti su odabrani po sprovedenom javnom konkursu koji je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom raspisala 10. februara

Istraživanje i analiza pravnog i društvenog položaja pacijenata koji boluju od retkih bolesti

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM, Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije-NORBS i Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-IMGGI, u okviru projekta

Predavanje o palijativnom zbrinjavanju u svetu i u Srbiji

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u četvrtak, 9.aprila 2015, u 17 časova, predavanje na temu „Palijativno zbrinjavanje u svetu i u

SUPRAM otpočinje realizaciju projekta kontinuiranih akreditovanih predavanja na temu “Zaštita prava pacijenata – aktiviranje stručnjaka i civilnog društva“

SUPRAM tokom 2015 i 2016 sprovodi projekat kontinuiranih besplatnih predavanja akreditovanih pred Zdravstvenim savetom Srbije, na temu

Obeležen „Međunarodni dan retkih bolesti“

Obeležen Međunarodni dan retkih bolesti – 28. februar, u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na skupu koji su organizovali Nacionalna organizacija za retke bolest Srbije -NORBS i Klinički centar