Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo – SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u petak, 29. maja 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Odgovornost zbog štete nanete pacijentima infekcijama u zdravstvenim ustanovama i lekarskim ordinacijama – pogled u praksu nemačkih sudova“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati dr Jakov Radišić, profesor Univerziteta i rodonačelnik medicinskog prava u Srbiji.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao stručni sastanak i slušaoci zdravstvene struke (lekari, stomatolozi i medicinske sestre i tehničari) dobijaju po 2 boda.