Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom „Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite“. Na predavanju je bilo reči o izazovima obezbedjivanje adekvatne zdravstvene zaštite, ali i drugih usluga u zajednici, osoba sa retkim bolestima i njihovim porodicama. Predavači su izložili i sadržaj, dinamiku implementacije aktivnosti i dosadašnje rezultate projekta “Equitable Policies and Services for Rare Disease Patients”, finansiranog od strane Evropske Unije, koga sprovode Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM, Nacionalna organizacija za retke bolesti-NORBS i Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-IMGGI.

Fotografija preuzeta sa: http://www.csb.eu.com/