Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno prava Srbije – SUPRAM 8.decembra 2015. godineu sali Doma Zdravlja Zvezdara, ul. Olge Jovanović brr. 11, organizuje kurs na temu: Retke bolesti u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji: pristup zdravstvenim uslugama i prava pacijenata.

Kurs se organizuje u okviru projekta “Ravnopravnost u politikama i uslugama za osobe sa retkim bolestima”, koji finansira Evropska Unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, a sprovode ga Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM, Nacionalna organizacija za retke bolesti – NORBS i Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo – IMGGI.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta kao kurs prve kategorije i nosi 6 poena za učesnike. Bodove dobijaju članovi svih zdravstvenih komora, kao i zdravstveni saradnici i socijalni radnici. Radi se o prvom u nizu od 6 predavanja koja će se održati širom Srbije.

Predavači će biti istaknuti stručnjaci iz ove oblasti prof. drSvetozar Damjanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; prim. dr Dragan Miljuš, Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; prim. dr sc Zorica Šumarac, Klinički centar Srbije, Centar za medicinsku biohemiju; drHajrija Mujović-Zornić, naučna savetnica, Institut društvenih nauka; doc. dr Isidora Jarić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; dr Maja Stojiljković, viša naučna saradnica, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo; dr Marta Sjeničić, naučna saradnica, Institut društvenih nauka; Dragana Marčetić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu; Milan Marković, istraživač saradnik, Institut društvenih nauka.