Zbornik radova  Društveni i pravni položaj osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica u Srbiji. biće promovisan na Sajmu knjiga, na štandu Centra za promociju nauke, 25.10.2016.godine u 16. 20 h. O knjizi će govoriti urednici zbornika dr Marta Sjeničić i dr Marko Milenković i dr Hajrija Mujović-Zornić, upravnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.