Izašao je novi zbornik tekstova: „Društveni i pravni položaj osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica u Srbiji„. Zbornik i druga izdanja na temu ravnopravnosti u politikama i uslugama za pacijente sa retkim bolestima  možete pogledati i preuzeti  u sekciji „publikacije“ na sajtu SUPRAM-a.