Tag Archives: lekarska greska

Nastavlja se serija stručnih predavanja SUPRAM-a

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM organizuje u subotu, 25. oktobra 2014, u 11.30 h, predavanje na temu „Odgovornost zbog grešaka u lečenju i obaveštavanju pacijenata po nemačkom Zakonu o pravima

Predavanje o najnovijoj sudskoj praksi iz oblasti medicinskog prava

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 5. aprila 2014, u 12 časova, predavanje na temu “Najnovija sudska praksa iz oblasti medicinskog prava“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, u

Održano predavanje o medicinskopravnim aspektima estetske hirurgije

U sedištu Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u subotu 1. marta 2014. godine održano je predavanje prof. dr Jakova Radišića, rodonačelnika medicinskog prava u Srbiji, na temu „Estetska

„Estetska hirurgija i građanska odgovornost“, predavanje prof. Jakova Radišića

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 1.marta 2014, u 11.30 časova, predavanje na temu “Estetska operacija i građanska odgovornost operatora-sa naročitim osvrtom na nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu“, u velikoj

Predavanje prof. Jakova Radišića o lekarskoj grešci izazvanoj nečinjenjem

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM organizuje u subotu, 21.decembra 2013, u 12 časova, predavanje na temu „Odgovornost zbog lekarske greške u obliku nečinjenja“, u velikoj sali Instituta

Predavanje o dokazivanju i veštačenju u sudskom postupku zbog lekarske greške

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 26. oktobra 2013, u 12 časova, predavanje na temu “Pitanja dokazivanja u sporovima zbog greške u medicini i sudsko-medicinsko veštačenje”, u velikoj sali

Održano stručno predavanje prof. Jakova Radišića

SUPRAM je 28. maja organizovao drugo po redu predavanje pod svojim okriljem i to na temu „Pravna kvalifikacija medicinski neindikovanog hirurškog zahvata obavljenog na insistiranje pacijenta“. Predavanje je održao prof. dr Jakov

Održano predavanje „Medicinsko i zdravstveno pravo: aktuelna pitanja teorije i prakse“

U sali Instituta društvenih nauka 2. aprila 2013. Udruženje za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije održalo je prvu promociju rada i ciljeva udruženja. Istom prilikom je održano i predavanja „Medicinsko i zdravstveno