Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM organizuje u subotu, 1.marta 2014, u 11.30 časova, predavanje na temu “Estetska operacija i građanska odgovornost operatora-sa naročitim osvrtom na nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka, u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati dr Jakov Radišić, profesor Univerziteta i rodonačelnik medicinskog prava u Srbiji.

Dobrodošli!

Udruženje SUPRAM