Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u petak, 8. maja 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Estetska operacija i građanska odgovornost operatora-sa naročitim osvrtom na nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati dr Jakov Radišić, profesor Univerziteta i rodonačelnik medicinskog prava u Srbiji.

 

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije i slušaoci zdravstvene struke (lekari, stomatolozi i medicinski tehničari)  dobijaju po 2 boda.