Predsednica SUPRAM-a, dr Marta Sjeničić, dala je u radio programu Studija B, izjavu i komentar Zakona o transplantaciji organa iz 2009. godine, u svetlu njegovih osnovnih principa – altruizma, dobrovoljnosti i besplatnosti, ali i ograničenja koja proističu iz opšte zabrane komercijalizacije donorstva organa u Srbiji.