13.03.2013. Predsednica SUPRAM-a dr Marta Sjeničić učestvovala je u panel diskusiji “Kako do boljeg sistema zaštite prava pacijenata?”, održanoj u Media centru u Beogradu. Ovim panelom se nastavila diskusija o predloženoj radnoj verziji Zakona o zaštiti prava pacijenata. Panelisti su bili: prim. dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Radmila Ivanek, specijalni savetnik Ministra zdravlja, Gordana Stevanović, pomoćnik Generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana Republike Srbije i Marina Mijatović, direktorka nevladine organizacije Pravni skener. SUPRAM je, pored toga što je poslao predlog izmena nacrta Zakona u pisanom obliku, na ovoj diskusiji dao generalne primedbe na nacrt. Primedbe se sastoje u tome da prava propisana zakonom moraju biti više uskladjena sa realnošu sa kojom se suočavamo živeći u Srbiji, da je potreban odgovarajući budžet za realizaciju ovih prava, kao i da proces zaštite prava mora biti detaljnije uredjen, sa jasnijim obavezama i odgovornostima aktera u tom procesu. Panel je organizovala Balkanska istrazivacka mreza – BIRN Srbija.