Predsednica SUPRAM-a, dr Marta Sjeničić bila je gost emisije Jutro, informativnog programa TV Kopernikus 28. februara, pri čemu je predstavila Udruženje SUPRAM, njegove ciljeve i misiju, ali i planove o daljoj planiranoj edukaciji zdravstvenih radnika, advokata, sudija, pravnika i zaštitnika pacijentovih prava u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava u Srbiji. Time će se, rekla je Sjeničić, potpomognuti efikasno i utemeljeno donošenje odluka na polju lekarske odgovornosti.