Edukacijama u Smederevu, pa u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, SUPRAM je zaokružio ciklus akreditovanih edukacija o retkim bolestima, koji je sproveo pod projektom Ravnopravnost u politikama i uslugama za pacijente sa retkim bolestima (SUPRAM/NORBS/IMGGI), pod pokroviteljstvom EU i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Edukacijama koje su izvedene na svim Kliničkim centrima u Srbiji i u drugim zdravstvenim ustanovama u gradovima Srbije prisustvovao je veliki broj zdravstvenih radnika, farmaceuta i socijalnih radnika.